Як мотивувати дитину до навчання

# Демократична освіта
Олеся Парфьонова

Проблема з мотивацією до навчання й досі залишається актуальною. Важливо зрозуміти, що діти зазвичай відмовляються навчатись не тому, що не хочуть, а тому, що бояться помилитись або не виправдати чиїсь сподівання. Сучасна школа націлена на те, щоб зруйнувати старі непродуктивні програми та максимально розвинути в дітей вроджену жагу до знань та навчання. 

🧐 Чинники мотивації, від чого вона залежить

Освіта завжди була спрямована на вирощування необхідних суспільству ресурсів – ремісників, воїнів, священнослужителів та ін. Коли з'явилися загальноосвітні заклади насамперед вони мали сформулювати в учнів такі якості як громадськість, колективізм, бажання боротися за єдину ідею. У плани школи ніяк не входило максимально розвинути індивіда, повністю розкрити його найкращі якості та дати можливість реалізувати себе. Як же зробити так, щоб шкільні роки забезпечили учнів всіма необхідними ресурсами для успішної самореалізації в майбутньому? Як мотивувати дітей до навчання?

Мотивувати – значить спонукати до самостійного, усвідомленого вибору дій, які задовольняють наявні потреби як самої людини, так і колективу в цілому. Мотивація — це складний процес, пов’язаний з багатьма зовнішніми та внутрішніми чинниками, які покликані змусити людину діяти для досягнення певного результату.

До зовнішніх чинників мотивації можна віднести:

 • Наявність цікавого розвивального середовища.
 • Насиченість освітньої програми сучасними навчальними методами.
 • Емоційність та творчість педагогів.
 • Наявність правильної мотивації зі сторони педагогів.

Внутрішні мотиваційні чинники це:

 • Наявність інформації, яку потребують учні, згідно зі своїми уподобаннями, прагненнями, захопленнями та поставленими цілями.
 • Відповідне об’єктивне ускладнення завдань на певному етапі навчання, щоб не було занадто складно чи дуже легко.
 • Наявність сприятливого середовища для вільного виявлення своїх освітніх бажань та творчих здібностей.
 • Можливість відчувати почуття власної гідності, значущості та успішність.

Загалом, варто усвідомлювати, що кожен учень це індивід і віднайти мотиваційні чинники, які підходили б одночасно всім, неможливо. Когось мотивує усміхнений, емоційний вчитель, когось – яскравий дидактичний матеріал. Прагнучи відповісти на запитання, від кого або від чого залежить мотивація дитини в початковій школі, важливо враховувати багато моментів.

Зазвичай діти не хочуть вчитись, тому що:

 • Не бачать у цьому сенсу та гострої потреби.
 • Не цікаво.
 • Складно.
 • Дорослі надають занадто великого значення навчанню та акцентують лише на високих досягненнях.
 • Навчання займає весь вільний час.

👀 Заняття, методики, ігри для мотивації.

Мотивація це явище, яке вміщує в собі багато дієвих методів та прийомів. Існує безліч способів спонукати людину до рішучих дій в напрямку реалізації її цілей. В освіті головна роль все ж відводиться педагогу, який повинен:

·     творчо підходити до своєї професії;

·     бути компетентним та сучасним;

·     мати авторитет у дітей;

Всі ці якості можна здобути, використовуючи новітні технології навчання. Прагнучи вмотивувати дітей до навчання, вчителю слід велику увагу приділяти тому, що задовольняє потреби дітей на певному етапі й відповідно допоможе досягти їм необхідних результатів.

 

Використовуючи різноманітні мотиваційні прийоми також важливо розуміти, що найкращий метод у невідповідний час або в неправильних обставинах може призвести до руйнівних переконань у дітей. Тому варто бути обізнаним в мотиваційних прийомах та методиках.

 

Методики для мотивації.

Серед основних методів та прийомів мотивації слід виділити:

Комунікативна атака. Педагог намагається залучити до розмови та зацікавити різноманітними словесними прийомами якомога більше учнів. Цей метод націлений на те, щоб активізувати в учнів емоційну сферу. Після слів педагога діти повинні відчувати подив, зацікавленість, захоплення, які змусять їх проявити інтерес до подальшого навчання. Для цього вчитель використовує: цікаві запитання, короткі розповіді з власного досвіду, смішні або незвичайні історії тощо.

Навіювання. Педагог з допомогою непрямих вказівок намагається донести думку про важливість навчання. Він робить це:

 1. періодично озвучуючи одну й ту ж думку;
 2. не нав’язливо вимагаючи підтвердження своїх думок від учнів (ви згодні…, через те що…);
 3. більш емоційно підкреслюючи головні тези;  
 4. поєднуючи теоретичний матеріал з відповідними практичними завданнями.

Долання перешкод. Розумова активність стимулюється тим, що вчитель ставлячи певне завдання поступово та відповідно до можливостей дітей ускладнює їх. Наприклад, обмежує час чи дає винагороду за додаткові завдання.  

Делегування. Залучення учнів до активної участі всьому навчальному процесі. Вчитель, звертається до учнів за допомогою, дає можливість одним допомагати у вивченні навчального матеріалу іншим, складає з учнями домовленості, разом обирає як і чому вчитись

Закріплення позитивного враження. Педагог намагається створити позитивне враження від процесу навчання, зацікавити та викликати в дітей бажання далі самостійно освоювати тему. Для цього він за допомогою переважно ігрових прийомів заохочує учнів до вивчення матеріалу. При цьому важливо дарувати компліменти, дякувати, веселити та давати можливість відпочити.

 Ігри для мотивації.

Ігри на початку навчання. Спрямовані на визначення особистого налаштування учасників та більш детального визначення особливостей самого навчального процесу. Діти під час цих ігор знайомляться один з одним, висловлюють свої думки, бажання та сподівання, налаштовуються на активне навчання. Сюди можна віднести ігри типу:

 • Коло роздумів
 • Мікрофон
 • Чарівний клубочок тощо.

Ігри в середині навчального процесу. Ігри які безпосередньо мотивують до навчання, заохочують всіх учнів бути активними, використовуються під час послаблення уваги. Сюди можна віднести:

 • Командні ігри.
 • Естафети.
 • Бліцопитування
 • Вирішення головоломок.
 • Ігри з фізичною активністю.
 • Створення проблемних ситуацій тощо.

Ігри на закріплення вивченого. Зазвичай закріпити матеріал пропонується самостійно під час тестування чи виконання певних завдань. Під час самого навчального процесу використовуються ігри типу:

 • Складемо разом казку.
 • Виправ помилку.
 • Закінчи речення.
 • Складемо карту.

Як побудувати заняття, ефективно використовуючи мотивацію.

Початкова мотивація.

Успіх навчання переважно залежить від того, як воно розпочнеться. Вкрай важливо підібрати цікаві, захоплюючі ігри та вправи саме на початку навчальної діяльності.  Педагог повинен захопити темою, зацікавити в подальшій навчальній діяльності та продемонструвати важливість інформації, яку  діти хочуть проаналізувати, перевірити та досліджувати далі.

Опорна мотивація.

На цьому етапі зазвичай з допомогою завдань та тренувальних вправ різного спрямування підтримується навчальна активність аудиторії. Для цього використовують різноманітні прийоми для активації розумової діяльності та розвитку уваги, пам’яті, мислення.

Підсумкова мотивація. Покликана викликати в дітей бажання самостійного подальшого опрацювання та вивчення матеріалу. Для цього пропонуються ігри на повторення, узагальнення та закріплення позитивного враження.

👁️ Мотивація до навчання в демократичній школі.

Школа пережила безліч реформ та перетворень, але любов до навчання прищепити так і не вдалося. Діти з радістю доживши до випускного, вирушають шукати себе, отримувати потрібні їм знання та здійснювати свої мрії. В нашій демократичній школі ми намагаємось надавати теоретичні та практичні знання, роблячи учнів при цьому не пасивними виконавцями, а партнерами. Освітній процес має реалістичні цілі. Вимоги ставляться високі та максимально враховуються індивідуальні особливості кожної дитини. Налагоджений якісний зв’язок між школою батьками та дітьми.

Найголовніше в демократичній школі – навчити дітей вчитись, вільно реалізовувати свої внутрішні потреби та здібності для досягнення високих цілей і здійснення мрій.

Мотивація в демократичній школі це:

 • Давати можливість учням робити вибір.
 • Цікавий, захопливий та сучасний навчальний матеріал.
 • Похвала, об’єктивне оцінювання, заохочення, нагородження.
 • Фокус на досягненнях, а не на помилках.
 • Безпечне середовище, для вільного висловлювання та реалізації своїх освітніх потреб.
 • Можливість вчитись так, як подобається, завдяки сучасним підходам до навчального процесу та новітнім методикам викладання.
 • Робота в команді.
 • Можливість бути відповідальними.
 • Творчі, професійні, зацікавлені та вмотивовані викладачі.
 • Гармонійне поєднання навантаження та відпочинку.
 • Індивідуальний підхід, який дозволяє кожному відчути себе значущими.

Навіть найкращі можуть розчаровуватись та опускати руки. Мотивація це багатосторонній процес, покликаний завжди знаходити сили та допомагати впевнено крокувати до мети. Правильно подобувавши навчальний процес, використовуючи мотивацію, після школи дитина буде освіченою, розвиненою, соціально адаптованою, гнучкою, готовою до змін, праці та точно націлена на досягнення своїх амбітних цілей, які не перечать її природі, а підкреслюють індивідуальність, таланти.  

Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання та внутрішню мотивацію у нашій школі, залишайте заявку.  

Залишилися питання?

Наш клієнт-менеджер відповість на них найближчим часом

Дякуємо!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.

А поки подивіться бiльше про школу на нашому YOUTUBE каналi
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright © 2022 Alterra School